• Denne trioen fører an for Frp: Tore B. Kallevig (stående) er gruppeleder, Leif Arne Moi Nilsen (i midten) er nestleder i gruppa og Frps mann i styret for miljø og utbygging. Atle Simonsen sitter både i oppvekst- og kulturstyret og er partiets gruppesekretær. Alle tre er med i formannskapet. Jarle Aasland

Frp etterlyser action

"A little less conversation, a little more action please"... Tore B. Kallevig synger Elvis for å få fram sin hovedkritikk av Høyre: For mye snakk, for lite handling.