• Gro Skartveit er kjempemotivert til å gjera sin del av jobben og er svært takksam for at Inntaksnemnda vil tenkja langsiktig og ikkje følger fylkesrådmannen si innstilling. Arkivbilde. Fredrik Refvem

Godt nytt for Rygjabø

Inntaksnemnda i fylket legg mellombels ned nokre klassar ved Rygjabø vidaregåande skule, men heile nemnda er samde om at skulen bør styrkast. Kommune, skule og næringsliv får no jobben med å setja skulen på kartet.