Malmin spørrende til Ruten-park

Hvordan skal Sandnes klare å vedlikeholde en ny park på Ruten, når kommunen har problemer nok med å drifte dem de allerede har?