• Ryfast er klaget til ESA i et forsøk på å få stanset tunnelprosjektet som er under utbygging.

- Ryfast kan ikke stanses

Ryfast er klaget til ESA i et forsøk på å få stanset tunnelprosjektet som er under utbygging. Forsandordfører Ole Tom Guse tror ikke klagen vil føre fram.