• Forsand vil aller helst beholde dagens kommunegrenser. Ordfører Ole Tom Guse mener at ferja ikke er så viktig at det skal avgjøre hvilke kommuner Forsand eventuelt slås sammen med.

Forsand vil først se blå–blått kommunekart

Forsand blir sittende på gjerdet i påvente av hva den nye regjeringen vil gjøre med kommunegrensene.