• I snitt har tre gårdbruk daglig gått ut av aktiv produksjon her i landet det siste året. Avskallingen er størst innen melkeproduksjon. (Illustrasjonsfoto) Scanpix

Rogaland: 99 færre bruk på ett år

Avskallingen i landbruket er nå den høyeste siden 2007. I Rogaland søkte 4401 jordbruksforetak om produksjonstilskudd i august.