• Svenske Marcus Sandborg er en av dem som ble rammet av schizofreni og psykoser i virkeligheten. I dag reiser han rundt sammen med personalet om bord på bussen for å informere om schizofreni. FOTO: Charlotte Deijenberg

Folk i kø for å oppleve psykose

I løpet av mandagen fikk et hundretalls personer i Stavanger oppleve en psykose.