• Kinokino har vært stridstema i Sandnes fra den dagen ideen kom for dagen. Knut S. Vindfallet

En ukulturell diskusjon om kultur

Opportunisme er dessverre en del av politikkens egenart. Slik vil det sannsynligvis alltid være, men det må i tillegg være lov å forlange en porsjon edruelighet.