Den globale generasjonen skaper samhandling

Generasjon Y liker ikke autoriteter, er bevisst på egne behov og vil eie arbeidsoppgavene. Samtidig samarbeider de gjerne og har teknologibruk som en del av morsmålet.