• Utbyggingen i Strand er i gang. Nå starter arbeidet på Hundvåg, den andre enden av Ryfylketunnelen.

Første Ryfast-spadetak i Stavanger

Mandag starter arbeidet på Ryfast i Stavanger.