• bussmariero.jpg Fredrik Refvem

Åpner bussfelt ved Mariero

Fredag åpnes bussfeltet på fv.44 fra Skjæringen til Mariero.