Stjal bil med nøkkel i tenningen

Bilen ble funnet igjen, men to ungdommer la på sprang fra stedet og inn i et skogholt.