• PPT-sjef Gunnar Normann i Time kommune håper og tror at ventetiden for å få hjelp hos PPT-tjenesten vil gå ned når kontoret får 1,4 nye stillingshjemler i august. Marie von Krogh

Store forskjeller i ventetid for PPT-tjeneste

Ventetiden for å få hjelp hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) varierer fra sju måneder i Time kommune til fire uker i Sola kommune.