– Nødvendig å vise motstand mot NDL

Morgendagens demonstrasjoner og markeringer har motstridende taktikker. Torget ønsker seg glede, ballonger og sol. Nye SOS Rasisme vil ta NDL og Sian til motmæle ved Oljemuseet.