• Trafikken på Forus skal demp3es med strenge bparkeringsbestemmelser. Noen vil stramme ytterligere til. Jon Ingemundsen

Fylket fornøyd med skjerping på Forus

Høringsforslaget om kutt i parkeringsnormen på Forus har fått hard medfart fra næringslivet i området. I fylkesutvalget tirsdag nøyde man seg med å la være å gå inn for ytterligere skjerping.