• Langs Revheimsveien og Regimentsveien er det foreløpig ikke satt noen langsiktig grense for jordbruk. Høyre ønsker å avsette et sammenhengende belte på 400-450 meter langs sørsiden av Regimentsveien til boliger.

Kamp på kniven om jordbruksjord på Madla

Bystyret delte seg mandag i synet på om grensen for landbruksjord skal forskyves ytterligere langs Revheimsveien og Regimentsveien.