Åpning i Gloppedalen er fortsatt usikkert

Etter befaring med geolog i formiddag skal veiåpning vurderes. Nye ras har tatt med flere hundre meter av autovernet.