• Audun Rake og Kjerag parkering har 250 ekstra parkeringsplassar til bruk i 2018. Det vil gi ekstrainntekter. Pal Christensen
    Galleri

Økonomisk smell for Kjerag

KJERAG: Selskapet som legg tilrette for turisttrafikk til Kjerag, slit økonomisk. Det nye parkeringsanlegget på Øygardstøl blei mykje dyrare enn venta.