• Ordfører Christine Sagen Helgø (H) åpnet nylig Kvaleberg park, et tiltak for bedre bomiljø og bedre folkehelse i et område med store levekårsutfordringer. FOTO: Fredrik Refvem

De sosiale forskjellene øker i Stavanger

Størst sosiale problemer har deler av Storhaug og Hillevåg. Ledigheten blant innvandrerbefolkningen i Stavanger er tredoblet og flere barn lever i fattige familier.