Næringslivet må skjerpe seg

Prosjektleder Bjarte Bjørnsen i Ung i ung by var kommunens mann i taggerprosjektet. Han er fornøyd med resultatene de første månedene.