Bryne-mann dømt for bruk av torpedo

En selvstendig næringsdrivende fra Bryne er idømt 90 dagers fengsel for ulovlig pengeinnkreving.