Nær 1000 har fått barnehageavslag

Nærmere 1000 familier i Stavanger, Sola og Randaberg som søkte om kommunal barnehageplass i år, har ikke fått det.