Skummelt i Postveien

Sigrunn A. Vagle er bekymret for Postveien i sør mot Solaveien og Oalsgata.