Sevland til kamp for Tollvesenet

Ordførar Leif Johan Sevland går til kamp for å gjera Stavanger til tollhovudstad på Vestlandet.