Ølen ut av KLP

Kommunestyret i Ølen har vedteke å bryta samarbeidet med Kommunal Landspensjonskasse (KLP).