Blåser av advarsler

Erfarne krabbespisere fnyser av gifthysteriet. Men Næringsmiddeltilsynet står på sitt.