Rektor Olav

— Det heter seg at livets skole er den beste skole, menfolkehøgskolen tar kortere tid.