Ekman samlet tusener

«Løft ditt blikk», siterte Ulf Ekmann 1. Mosebok 13. kapittel — der Gud lovte Abraham det forjettede land.