Kloakkslammet: Pellets og tungmetall

Kloakkslammet frå renseanlegget i Mekjarvik blir dekkmasse på Sele, men er fullt av gift.