Ber ordføreren engasjere seg

— Jostein Rovik må engasjere seg for å redde Sandnes sykehus og sikre arbeidsplassene.