Skeptisk til tettere bygging i Smeaheia

Arbeiderpartiet og Else J. Langøen tar det ikke for gitt at Smeaheia utbyggingsselskap AS bør få lov til å bygge 200 flere boliger enn det som var planlagt i Smeaheia. Utbyggingsselskapet med Trygve Thesen i spissen har søkt om å få utvide rammen fra 525-600 boliger til 750-800 boenheter.