Aldri hørt på maken

Ifølge seksjonsleder Ernst Rossebø ved Stavanger politikammer bekrefter den tekniske etterforskningen at brannen høyst sannsynlig skyldtes selvantennelse av olje i en eller flere sprekker i gulvet. Det er ikke funnet rester av gjenglemte filler eller liknende.