SFT fant feil hos Knoksen

Statens forurensningstilsyn mener Knoks Bildeler oppbevarer spesialavfall feil. De mener også at internkontrollen må bli bedre.