Aase Moe

— Nei, det er ikke politikernes feil. Det er byråkratenes. De vilbestemme over deg. Det finnes maktsyke byråkrater som vil bestemmehva enkeltmennesker skal ha av tilbud.