Nye påfunn i staden for kantslått

Bøndene tener mindre på gardsdrift enn før, og maskinar ogarbeidsvanar frigjer tid. Difor går dei i gang med nye næringar.