Endringer i riksvei 44-planene

Statens vegvesen jobber nå med et par små endringer i reguleringsplanen for den nye firefeltsveien fra Stangeland til Skjæveland. Dette skjer etter den offentlige høringsrunden.