Gangen blir klasserom

Rektor Torbjørn Hyldmo ved Ganddal skole frykter for at den altfor trange og nedslitte skolen vil tape kampen om lærerne.