Går mot å kutte barnehageprisene

Barnehagesjefen vil ikke redusere foreldrebetalingen, selv om staten har gitt et tilskudd for å redusere satsene med 200 kroner måneden.