Mottaket bra for Sokndal

Det planlagte asylmottaket i Sokndal vil gi arbeidsplasser ogpenger i kommunekassen, sier daglig leder Ahmed Bozgil i Hero.