Mange vil høre amerikansk kirkeleder

Chicago-menigheten Willow Creek samler menigheter og kirkeledere fra hele kirkelandskapet i Stavanger i dag.