Viktig å få impulser utenfra

— Når jeg er ute med venner, lengter jeg ofte hjem etter et partimer. Det er et paradoks. For kontakten med vennene betyr veldigmye for meg.