Få får transportkort

Bare 212 mennesker i Sandnes har fått tillatelse til å bruke transport— tjenesten (TT) for funksjonshemmede.