Kroner i kunst for korpset

20 kunstnere fra hele landet er representert når foreldre i Sandved skolekorps lager utstilling.