Må påvisa uansvarleg handling

Advokat Tom Bøe er svært kritisk til jobben Stavanger kommune hargjort for å finna fram til smittekjelda. Han har varslaerstatningskrav på veger av ein nær familiemedlem som framleis liggi koma på grunn av legionærsjuka. Om kravet vert retta tilStavanger kommune eller Radisson SAS Atlantic Hotel har han ikkjebestemt seg for enno.