Økt jagerfly-beredskap på Sola

Forsvarsministeren har besluttet å styrke jagerflyberedskapen påRygge og Sola. Dette skjer som ledd i de beredskapstiltak somregjeringen fortløpende vurderer i lys av situasjonen etter 11.september.