Plassatjernet er ikkje tapt

Fleire rundar gjenstår i striden om utbyggingsprosjektet på Foss-Eikeland. Bystyret har vedteke å starta mekling, men saka skal òg opp i kommuneplankomiteen.