- Overvåkning er ikke løsningen

Aslak Sira Myhre (RV) liker ikke politiets ønske om å installere flere videokameraer i Stavanger sentrum.