500 nye boenheter i Sola

Når høsten nærmer seg, legges de første 100 boenheter ut for salg i Skadberg Sør i Sola.