Slapp fengsel etter innbrudd i 68 biler

I vår var de skrekken for alle distriktets Golf-eiere. Nå er tremenn fra Stavanger, alle midt i 20-årene, dømt til mellom 200 og240 timers samfunnstjeneste.