NVH kan glippe for Sandnes

Det er neppe realistisk at hele eller en vesentlig del av Norges Veterinærhøgskole (NVH) flytter til Sandnes.